Hit enter to search or ESC to close

Voor wie

Bekijk welke diensten we voor u te bieden hebben.

U bent Werkgever:

Als werkgever wilt u goede arbeidsvoorwaarden bieden zodat u tevreden werknemers hebt. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn, is een collectieve pensioenregeling een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Maar hoe vindt u nu een goede pensioenregeling die voldoet aan uw verwachtingen? Bovendien bent u door wetgeving verplicht de pensioenrechten duidelijk aan uw werknemers te communiceren. Kortom, zaken waar u niet dagelijks mee te maken heeft en zaken die u graag uitbesteedt aan een professional.

Pensioen Advies Utrecht BV ondersteunt u bij het opzetten van een pensioenregeling die past bij uw wensen en financiële draagkracht. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met wettelijke regelingen die er al zijn. Ook helpen wij u in het maken bij uw keuze van de juiste pensioenuitvoerder.

Tenslotte kunt u het beheer van uw collectieve pensioenregeling professioneel aan ons uitbesteden. Hierdoor kunt u doen waar u goed in bent. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van ons zusterbedrijf MKBpensioenadvies.nl.

U bent (lid van een) OndernemingsRaad:

In het arbeidsvoorwaardenpakket maakt de pensioenregeling een belangrijk onderdeel uit. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de ondernemingsraad hierin een voorname rol speelt. Als uw werkgever de pensioenregeling wil aanpassen, dan is het goed om te weten welke gevolgen dat voor u en uw collega’s heeft. U wilt er tenslotte samen uitkomen met uw werkgever.

Pensioen Advies Utrecht BV kan u hierin helderheid verschaffen. Onze consultants ondersteunen uw ondernemingsraad in de ingewikkelde pensioenmaterie. Wij kunnen u daarmee onderbouwde argumenten aanreiken die u in de gesprekken met uw werkgever kunt gebruiken.

U bent DGA:

Sinds de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer heeft u als DGA minder mogelijkheden om uw pensioen te regelen. Het opbouwen van een (fiscale) reservering op de balans van uw BV (Eigen Beheer) is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Maar wat zijn de mogelijkheden dan wel? Binnen de BV of liever extern veiligstellen? Is het verstandig om het nabestaandenpensioen te verzekeren? Of is een bankspaarlijfrente een betere oplossing? Of is het verstandig om (voorlopig) geen pensioen op te bouwen? Kortom, er zijn vele vragen en vele mogelijkheden.
Welke risico’s zijn er en wat is voor u nu de beste oplossing?
Pensioen Advies Utrecht BV helpt u in het maken van de juiste keuzes. Indien gewenst zullen wij uw accountant in dit traject nauw betrekken zodat er een voor u best passende regeling komt.
Wilt u over alle mogelijkheden geïnformeerd en geadviseerd worden? Of wilt u een door derden gegeven advies eens nader laten beoordelen? Ook daarmee zijn wij u graag van dienst.

U bent Zelfstandige:

Als éénmanszaak, vennoot in een v.o.f. of maat in een maatschap moet u voor u zelf zorgen. U kunt geen aanspraak maken op de sociale voorzieningen die voor werknemers bestaan. Toch wilt u uw arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd en uw pensioen geregeld hebben.

Maar wat is nu verstandig: de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV onderbrengen of bij een particuliere verzekeraar? Uw pensioen kunt u opbouwen bij een verzekeraar of bank (lijfrente). Sinds de afschaffing per 1-1-2023 van de OudedagsReserve (ook wel afgekort als FOR) is de mogelijkheid om uw oudedagsvoorziening op de balans te reserveren vervallen. Maar daarnaast worden de regels voor pensioenopbouw na invoering van de WTP (Wet Toekomst Pensioenen, voorzien voor 1-7-2023) verruimd. Wat zijn de verschillen en de voor- en nadelen?

Dit soort vragen wordt ons met regelmaat gesteld. Wij helpen u om de juiste keuze te maken.

U bent Accountant:

Voor uw relaties  bent u de vertrouwenspersoon en het eerste aanspreekpunt als het om financiële zaken gaat. En dat is ook terecht. U wordt daarbij ook regelmatig benaderd met vraagstukken die niet tot uw adviespraktijk behoren. Vraagstukken die een specialistische kennis vergen. Zo bent u geen pensioendeskundige maar kunt u wel over een deelgebied van het pensioenvak adviseren. Toch wilt u uw relaties op een deskundige manier volledig van dienst zijn.

Pensioen Advies Utrecht BV ondersteunt u dan ook graag in uw pensioenvraagstukken. Werkgevers die een pensioenregeling voor de werknemers willen opzetten. Een DGA die over zijn pensioen geadviseerd wil worden. Relaties die hun pensioen eens nader beoordeeld willen hebben. Allemaal zaken die u, in samenwerking met ons, in uw dienstenpakket kunt opnemen.

U bent Financieel adviseur:

Als financieel adviseur bent u hèt aanspreekpunt over financiële zaken en verzekeringen voor uw klanten. En dat moet ook zo blijven. Maar het geven van een pensioenadvies of het beheren van een pensioenportefeuille is een andere tak van sport. Voor veel adviseurs is het dan ook geen kernactiviteit waardoor het een verliesgevend onderdeel is. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Pensioen Advies Utrecht BV kan u en uw klanten van dienst zijn in het advies en beheer van de pensioenregeling. Door de samenwerking aan te gaan kiest u voor een deskundige ondersteuning van uw klanten. U wilt natuurlijk wel de zekerheid dat wij er niet met uw klant vandoor gaan. Omdat wij ons uitsluitend met pensioen bezighouden, hoeft u daarvoor niet bang te zijn. Graag maken wij hierover met u dan ook duidelijke schriftelijke afspraken.

Neem daarom contact met ons op en wij bespreken uw wensen.

U bent Werknemer:

Als werknemer zijn er veel zaken door uw werkgever voor u geregeld. Pensioen kan daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. Toch vraagt u zich wel eens af hoe het er eigenlijk financieel voorstaat als u mag gaan genieten van de oudedag. Of wat er eigenlijk geregeld is als u komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt. Allerlei zaken waar u onvoldoende kijk op heeft maar wel graag over geadviseerd wil worden.

Pensioen Advies Utrecht BV kan al deze zaken voor u inzichtelijk maken. Doordat wij uitsluitend werken op basis van urendeclaratie kunnen wij u echt objectief adviseren.