Hit enter to search or ESC to close

DGA Pensioen

Ook voor de DGA een passend pensioen.

Ondanks de afschaffing en uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) heeft u als DGA nog steeds de mogelijkheid om pensioen op te bouwen. Dit kan echter niet meer binnen uw onderneming. Als u gebruik wil maken van de fiscale voordelen die worden geboden, dan dient u uw pensioen buiten de onderneming veilig te stellen.
Maar wat zijn nu de mogelijkheden?

U bent in het verleden door uw accountant, boekhouder of fiscaal specialist geadviseerd om uw pensioen in Eigen Beheer (PEB) op te bouwen. Maar sinds de afschaffing van het PEB in 2017 heeft u mogelijk nog wel te maken met de oude pensioentoezegging. Mogelijk heeft u uw PEB omgezet in de OudeDagsVerplichting of heeft u het PEB afgekocht. Feit is in ieder geval dat u geen mogelijkheden meer heeft om uw pensioen op een fiscaal vriendelijke manier binnen uw BV op te bouwen.

Bij Pensioen Advies Utrecht BV kunnen wij voor u een verzekerde oplossing voor uw pensioen verzorgen. Hiermee zijn dan gelijk uw financiële risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid en overlijden (nabestaandenpensioen) afgedekt. Uitermate belangrijk als u een gezin heeft te onderhouden.

Maak daarom gebruik van onze expertise zodat u maatwerk krijgt. Wij gaan met u de wensen bespreken, de risico’s in kaart brengen en daar een passende pensioentoezegging bij maken.

Door gebruik te maken van ons beheerabonnement, zorgen wij ervoor dat uw pensioen altijd up-to-date is.