Hit enter to search or ESC to close

Actuariële ondersteuning

Voor accountants, boekhouders en fiscalisten.

Soms kan het nodig zijn dat er rekenwerk aan het pensioen nodig is. Soms actuariële berekeningen, soms fiscale berekeningen of controleberekeningen. We hebben het allemaal in onze dienstverlening.

Wij kunnen u ondersteunen met de volgende (actuariële) diensten:

Voor accountants en DGA’s:

  • berekening van de fiscale en commerciële waarde van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) bij DGA’s, zowel voor premievrije aanspraken als lopende uitkeringen
  • actuariële berekeningen van stamrecht- en lijfrenteverplichtingen en -uitkeringen
  • berekening van de oudedagsverplichting (ODV) na omzetting van PEB

Voor (collectief) werknemerspensioen:

  • berekening van de te verwachten toekomstige pensioenlasten
  • controle van in rekening gebrachte premie door pensioenuitvoerder
  • berekening van de bij werknemers in te houden pensioenpremie (Eigen bijdrage)
  • controle van de toegezegde pensioenaanspraken