Hit enter to search or ESC to close

Beheer van pensioenregelingen

Houdt grip op uw pensioenregeling.

De lopende pensioenregeling voor uw werknemers heeft continue uw aandacht nodig. Werknemers komen, werknemers gaan, de contracturen wijzigen, onbetaald verlof. Allemaal zaken die invloed hebben op het pensioen. Het is fijn om te weten dat u dat kunt uitbesteden.

Waarom zou u het beheer van uw (collectieve) pensioenregeling uitbesteden?

Als werkgever heeft u een zorgplicht jegens uw werknemers. De pensioenregeling valt ook onder deze zorgplicht. In de arbeidsovereenkomst en het pensioenreglement zijn de afspraken met uw werknemers vastgelegd. De uitvoeringsovereenkomst legt de afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder vast.

Het is belangrijk dat de afspraken die zijn gemaakt tussen de diverse partijen ook op de juiste wijze worden nagekomen. Een onjuiste uitvoering van de toegezegde pensioenregeling kan tot grote financiële of aansprakelijkheidsrisico’s leiden. Meestal heeft u als werkgever niet de kennis in huis die nodig is om dit te kunnen controleren. Als deskundige pensioenprofessionals nemen wij u deze zorg graag uit handen.

Wij bieden u:

  • een specialist die uw pensioenadministratie uitvoert
  • een tijdige verwerking van de wijzigingen in uw personeelsbestand
  • controle van de output van de pensioenuitvoerder en op de voortgang van het proces
  • telefonische vraagbaakfunctie
  • maatwerk voor de gewenste dienstverlening
  • een transparante prijs voor de dienstverlening in de vorm van een vast bedrag per werknemer

Kortom, voldoende reden om contact met ons op te nemen.