Hit enter to search or ESC to close

Advies en consultancy

De basis voor een passend pensioen.

Om tot een passende pensioenoplossing te komen is het belangrijk om te inventariseen wat uw wensen zijn en welk budget u beschikbaar heeft voor uw pensioen. Wij geven u de input waarmee u de juiste keuze kunt maken.

Voor werkgevers:

 • opzetten, wijzigen en verlengen van een (collectieve) pensioenregeling
 • second opinion en pensioenscan
 • onderzoek naar verplichtstelling in een Bedrijfs(tak)pensioenfonds (werkingssfeer onderzoek)
 • toetsing van juridische documenten van een pensioenregeling (uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement)
 • beoordeling van een offerte voor collectief pensioen
 • advisering over collectieve waarde-overdracht
 • opzetten en inrichten van een pensioenadministratie
 • due diligence pensioenonderzoek bij fusies of overnames
 • begeleiding en/of ondersteuning HR-manager of -medewerker bij pensioencommunicatie

Voor DGA’s:

 • actuariële berekeningen
 • opzetten, wijzigen en onderhouden van een (deels) verzekerde pensioenregeling
 • in kaart brengen van de financiële en fiscale risico’s
 • second opinion en beoordeling van het advies van derden

Voor zelfstandig ondernemers en zzp-ers:

 • beoordelen van uw pensioensituatie
 • informeren over de mogelijkheden voor de oudedagsvoorziening
 • adviseren en bemiddelen in een financieel product
 • in kaart brengen van de financiële en fiscale risico’s
 • berekenen van de maximale fiscale lijfrenteaftrek
 • afdekken van de verzekerbare risico’s
 • beoordeling van uw bestaande financiële product

Aan werknemers:

 • beoordeling van uw pensioensituatie
 • advisering en informeren over de mogelijkheden voor pensioenaanvulling
 • advisering over individuele waarde-overdracht van “oude” pensioenen
 • advies bij pensionering
 • adviseren en bemiddelen bij de aankoop van een Direct Ingaand Pensioen of Lijfrente