Hit enter to search or ESC to close

Uw pensioenkapitaal komt vrij; wat te doen in deze tijd van Corona?

Jeroen Boers

Het zijn onzekere tijden. Ook als u een vrijkomend pensioenkapitaal heeft. De rente is erg laag en de aandelenkoersen zijn flink gedaald. Welke mogelijkheden zijn er voor u?

Het coronavirus heeft momenteel grote impact in de wereld. U merkt daar ongetwijfeld veel van. Het effect van de lage rente op het vrijkomende pensioenkapitaal is er al geruime tijd, maar nu is er ook het effect van de gedaalde aandelenkoersen. Dit kan variëren van een paar procent tot ruim 15%. Op dit moment valt er bovendien nog niets te zeggen over wanneer de aandelenbeurzen zich weer gaan herstellen. Het vrijkomende pensioenkapitaal kan dus flink lager zijn dan waar u mogelijk recent van bent uitgegaan. Dit zorgt voor onzekerheid, naast het toch al ingewikkelde keuzeproces. Juist nu kunnen wij u van extra toegevoegde waarde zijn bij de begeleiding in het maken van de best bij u passende keuze.

Welke mogelijkheden staan u ter beschikking?

Uitstellen van de pensioendatum

Als de pensioenuitvoerder en werkgever dit faciliteren, is het mogelijk dat u nu nog niet met pensioen gaat maar door blijft werken. Het uitstellen van de pensioendatum zorgt ervoor dat u nog inkomen uit loondienst ontvangt en extra pensioen opbouwt. Op de latere pensioendatum zouden de omstandigheden voor het vrijkomende pensioenkapitaal gunstiger kunnen zijn. De rente zou hoger kunnen zijn en er kan zo geanticipeerd worden op een eventueel herstel van de financiële markten. Dit eventuele herstel is echter niet voorspelbaar en de omstandigheden zouden ook verder kunnen verslechteren. U heeft dus geen zekerheid dat dit herstel er ook binnen de gewenste periode plaatsvindt. Of het daadwerkelijk mogelijk is om uw pensioen uit te stellen kunt u het beste bij uw pensioenuitvoerder navragen.

Wachten met het aankopen van pensioen

U kunt er ook voor kiezen om tot een half jaar na pensioendatum te wachten met het aankopen van een pensioenuitkering. Neem wel eerst contact op met de pensioenuitvoerder om te vragen of het mogelijk is de beleggingen nog niet te verkopen en het pensioenkapitaal door te laten renderen. Anders worden de beleggingen op pensioendatum verkocht en het pensioenkapitaal aangehouden totdat u overgaat tot het aankopen van de pensioenuitkering. Ook hiermee kan geanticipeerd worden op een herstel van de financiële markten of een hogere rente. En ook hier is het eventuele herstel niet voorspelbaar en de omstandigheden zouden ook verder kunnen verslechteren. Extra aandachtspunt bij deze mogelijkheid is dat u dan natuurlijk geen inkomen uit loondienst meer heeft. U moet dan dus wel over de financiële middelen beschikken om de periode tot de start van de pensioenuitkering te overbruggen.

Met deeltijdpensioen gaan

In overleg met uw werkgever, kunt u met deeltijdpensioen gaan. U blijft deels in dienst en gaat deels met pensioen. Voor het deel dat u in dienst blijft, bouwt u dan nog pensioen op. Enkele maanden tot enkele jaren later gaat u alsnog volledig met pensioen. Op de latere pensioendatum zouden de omstandigheden voor het vrijkomende pensioenkapitaal gunstiger kunnen zijn. Ook bij deeltijdpensioen wordt geanticipeerd op een mogelijk herstel van de financiële markten of een hogere rente.

Kiezen voor een hoog/laag uitkering

Koopt u toch een volledige pensioenuitkering op uw pensioendatum aan, dan kunt u kiezen voor een hoog/laag uitkering. Daarbij ontvangt u de eerste 1 tot 20 jaar een hogere uitkering. De lagere uitkering is minimaal 75% van de hogere uitkering. Vooral voor mensen die verwachten in de eerste jaren na de pensioendatum een hoger inkomen nodig te hebben, is dit een oplossing. U moet dan natuurlijk wel rekening houden met het feit dat na de periode met een hogere uitkering, een periode met een lagere uitkering volgt. Ook zal het partnerpensioen dan lager zijn.

Afzien van partnerpensioen

Bij het aankopen van een pensioenuitkering, kunt u afzien van het partnerpensioen. Het zogeheten uitruilen. Dit kan geheel of voor een deel. Bij het volledig uitruilen van het partnerpensioen wordt het ouderdomspensioen daardoor circa 10% hoger, in geval van gelijke leeftijden van de partners. U en uw partner moeten goed weten wat de financiële consequenties van deze mogelijkheid zijn. Als u eerder komt te overlijden dan uw partner, heeft uw partner dan voldoende middelen om de inkomensachteruitgang op te vangen? Uitruilen kan niet zo maar; uw partner dient voor akkoord te tekenen.

Doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering

Bij doorbeleggen kiest u op de pensioendatum voor een (gedeeltelijk) variabele pensioenuitkering. Deze uitkering is onder andere afhankelijk van beleggingsrendementen die nog na de pensioendatum gemaakt worden. Een variabele pensioenuitkering kan in het eerste jaar tot wel 20% hoger zijn dan een vaste pensioenuitkering. Behalve deze hogere uitkering in het eerste jaar, zorgt doorbeleggen er ook voor dat er nu tegen lage koersen beleggingen aangekocht worden. Op het moment dat de aandelenbeurzen zich herstellen, zal de variabele pensioenuitkering na een jaarlijkse herrekening ook hoger kunnen worden. Ook met doorbeleggen kan geanticipeerd worden op een eventueel herstel van de financiële markten. En ook hier is het eventuele herstel niet voorspelbaar en de omstandigheden zouden ook verder kunnen verslechteren.

Shoppen met uw pensioenkapitaal kan ook lonen

In de meeste gevallen kunt u met uw pensioenkapitaal gaan “pensioenshoppen”. Dat wil zeggen dat u uw pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder gaat aankopen dan waar u het pensioenkapitaal heeft opgebouwd. Het pensioenkapitaal wordt dan van de ene pensioenuitvoerder naar de andere pensioenuitvoerder overgedragen. De ontvangende pensioenuitvoerder gaat vervolgens de pensioentermijnen aan u overmaken.

Het “shoppen” met uw pensioenkapitaal kan soms zeer lonend zijn. De ene pensioenuitvoerder geeft u meer pensioen dan een andere.

Wat voor u het meest passend is, is vooraf niet te zeggen.  Mocht u hierover meer informatie of nader advies willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant