Hit enter to search or ESC to close

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 juli 2019

Jeroen Boers

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 juli 2019

De sociale verzekeringsbank (SVB) en het UWV hebben de AOW-bedragen, het minimumloon en het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen zoals deze per 1 juli 2019 gelden gepubliceerd.

AOW-bedragen per 1 juli 2019:

Uw situatie
U bent getrouwd of woont samen met uw partner (bedragen per persoon)
AOW incl. partnertoeslag zonder korting (totaalbedragen), als u al partnertoeslag ontvangt
AOW incl. partnertoeslag met 10% korting** (totaalbedragen), als u al partnertoeslag ontvangt
U bent alleenstaand
Bruto* per maand € 843,78 € 1.662,33 € 1.580,47 € 1.228,22
Vakantiegeld per maand € 49,98 € 99,96 € 94,96 € 69,97

dit is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23.

**  De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.861,65 bruto per maand.

ANW-bedragen per 1 juli 2019:

Soort nabe-staanden- of wezenuitkering
Nabestaanden-uitkering
Nabestaanden-uitkering voor nabestaanden die al voor 1-7-1996 AWW hadden
Nabestaanden-uitkering bij verzorgings-relaties
Wezenuitkering
Bruto per maand € 1.231,21 € 507,80 € 790,50

t/m 9 jaar: € 405,63

10 t/m 15 jaar: € 599,88

16 t/m 20 jaar: € 794,14

Vakantiegeld per maand € 84,45 € 39,26 € 60,33

t/m 9 jaar: € 27,02

10 t/m 15 jaar: € 40,54

16 t/m 20 jaar: € 54,05

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen) per 1 juli 2019:

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur
21 jaar € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 € 9,44
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39 € 7,54
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29 € 5,66
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75 € 4,72
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82 € 3,73
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04 € 3,26
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65 € 2,83

Maximum dagloon en maximum maandloon (bruto bedragen) per 1 juli 2019:

Maximumdagloon € 216,90
Maximummaandloon € 4.717,58

Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Sociaal minimum (Toeslagenwet) per 1 juli 2019 (bruto bedragen):

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 75,20 € 376,00 € 1.635,60
Alleenstaand 21 jaar € 55,33 € 276,65 € 1.203,43
Kostendeler 21 jaar € 35,52 € 177,60 € 772,56
Alleenstaand 20 jaar € 41,56 € 207,80 € 903,93
Alleenstaand 19 jaar € 30,35 € 151,75 € 660,11
Alleenstaand 18 jaar € 24,47 € 122,35 € 532,22

Bronnen: svb.nl, uwv.nl

Jeroen Boers, directeur & consultant